4 dni w drodze

 


221 kilometrów

 


100 pielgrzymów

 

"Wiem, że pielgrzymka rolkowa przyniesie nie tylko przepiękne owoce duchowe, ale będzie też świetną okazją do wsparcia misyjnej działalności Kościoła."

Paula Łuszczek - organizator 5 listopada 2015