4 dni w drodze

221 kilometrów

100 pielgrzymów

“Wiem, że pielgrzymka rolkowa przyniesie nie tylko przepiękne owoce duchowe, ale będzie też świetną okazją do wsparcia misyjnej działalności Kościoła.”

Paula Łuszczek – organizator 5 listopada 2015